SPINNING
IL Modig eig til saman 8 spinning-syklar. 
Vanlegvis held me spinning-timar ein gong i veka i vinterhalvåret, alt etter interesse. Spinning er gratis for alle medlemmar. 

Styret i spinninggruppa
Siri Otterhjell (Leiar)
Liv Hatleli
Hild Jorun Kårtveit