Turn-treninga ligg inn under Idrettskulen. 

Turntreningane er opne for alle i IL Modig, og består av 3 parti. 

Foreldre og born: Torsdagar frå 17.00-17.45
1-3 klasse: Torsdagar frå 17.45-18.30
4klasse og oppover: Torsdagar frå 18.30-19.15

Kontaktperson turn: Marita Vangsnes Sirevåg

Styret Idrettskulen
Marita Vangsnes Sirevåg (leiar)
Tomas Kruelis
Arne-Olav Lien Bardølsgård